I.Prezentarea descriptivă

Comuna Ruginoasa are o suprafata de 5.783 ha,  o populatie de 5.859 locuitori si cuprinde localitatile: Ruginoasa (centru de comuna), Dumbravita, Rediu (Ruginoasa) si Vascani. Comuna Ruginoasa este situată în partea de vestică a teritoriului administrativ al judeţului Iaşi, plasându-se la 58 km de municipiul Iaşi pe DN 28 A. Teritoriul administrativ al comunei este limitat la est de comunele Cucuteni şi Costeşti, la sud de comuna  Heleşteni, la vest de teritoriul municipiului Paşcani, iar la nord se învecinează cu comuna Todireşti. Teritoriul comunei se află în bazinul hidrografic Siret. Comuna Ruginoasa este străbătută aproximativ pe la mijloc de la est la vest de drumul naţional 28A care vine de la Paşcani, traversează teritoriul comunei prin satul Ruginoasa, îndreptându-se spre comuna Costeşti. Către extremitatea sudică a teritoriului comuna este străbătută de drumul judeţean care merge spre comuna Heleşteni. Aproape paralel cu drumul naţional 28A se află traseul magistralei de cale ferată electrificată Paşcani – Iaşi. Comuna Ruginoasa se află la marginea vestică a zonei de influenţă a municipiului Paşcani.

II.Flora și fauna

Vegetaţia pădurilor este formată din Fagus Silvatica, Carpinus Betulus în părţile cele mai înalte, din Quercus Petraea şi Tilia Tomentosa (în Dealul Crasnei), Fraxinus Excelsior şi Quercus Robur. Pădurile din preajma satelor sunt şleauri de deal cu gorun alcătuită din: gorun, tei, frasin şi carpen la care se adaugă fagul şi stejarul pedunculat. Arboretul este format din salbă moale, salbă râioasă, corn, dârmoz, alun, mălin, sânger etc. Locurile înalte cu floră spontană, în special păioasă, se încadrează „ochiurilor de stepă“. Pătura erbacee este formată de obicei din plante de mull şi din câteva specii de ierburi, care însă nu participă în procent mare, cum sunt Brachypodium Silvaticum, Lathyrus Venetus, Lamium Luteum, Gerarium Robertianum, Mycelis Muralis (tipic)¸ Luzula Silvatica (de făget), Carex Pilosa, Galium Silvatica, Glechoma Hirsuta, Poa Nemoralis etc. Avifauna este reprezentată de cocor, egretă cenuşie, egretă albă, corb, graur, ciocârlie, prepeliţă, potârniche, fazan, raţă sălbatică, piţigoi de stuf etc. Reptilele sunt reprezentate de   şarpele negru de apă, şopârle, iar mamiferele de nurcă, vulpe, mistreţ, căprioară.

III.Clima și bioclima

Teritoriul judeţului Iaşi aparţine în cea mai mare parte sectorului cu climă continentală şi parţial districtelor de nord şi sud ale ţinutului climatic al podişului Moldovei şi al depresiunii Jijia. Dintre componentele peisajului geografic, relieful de dealuri, de podiş, ariile depresionare, inclusiv culoarele de văi principale, joacă un rol deosebit în crearea de diferenţieri în câmpul de repartiţie teritorială a caracteristicilor climatice. Regimul climatic are o pronunţată nuanţă de continentalitate influenţată iarna de anticiclonul continental termic eurasiatic, iar în perioada caldă de anticiclonul dinamic al Azorelor. Vara predomină timpul secetos cu temperaturi ridicate, iar iarna se simte din plin efectul maselor de aer venite dinspre nord-est şi nord, regiunea fiind frecvent bântuită de viscole. Secetele, brumele târzii de primăvară şi timpurii de toamnă, aversele de ploaie însoţite de căderi de grindină, completează trăsăturile regimului climatic continental. Cantităţile medii anuale de precipitaţii sunt cuprinse între 500 şi 550 mm, pe cea mai mare suprafaţă a judeţului. Orientarea principalelor forme de relief şi culoarele de vale influenţează canalizarea curenţilor de aer. Viteza medie anuală variază între 2 şi 4,1 m/s, valoarea cea mai mare corespunzând direcţiei predominante.

IV.Istoria

Numele localității Ruginoasa apare  de la jumătatea secolului al XIV-lea. Atestat abia la 1472, acest ținut este cel mai vechi din Moldova, sugerând, prin configurația sa, o expansiune de la nord spre sud și de la vest spre est. Într-adevăr el înainta în dreapta Siretului până în aproprierea orașului Roman (la Mircești), dar trecea și peste Siret, cuprinzând satele de la Călineștii de pe  Molnița până la Ruginoasa de lângă Târgul Frumos.  În 1864, satul Ruginoasa devine reședință a comunei rurale Ruginoasa, comună nou înființată prin legea 396 din 1864, făcând parte din plasa Siret, județul Suceava. Singurul cercetător care a încercat să analizeze și să discute asupra numelui localității Ruginoasa ,a fost Gheorghe Ghibănescu, care afirmă că Ruginoasa provine de la Rugină, lat. aerugo,-inis. Numele propriu Rugină apare încă în documentele moldovenești de la Ștefan cel Mare, denumind o familie de mari boieri moldoveni. Din studiile efectuate de către scriitorul Boris Crăciun despre Ruginoasa și satele ei componente , atunci când a scris cartea ,,Ruginoasa’’ putem spune ca in primii ani ai secolului al XVII-lea apare numele unei familii Rugină. Astfel, printr-un act din 21 decembrie 1603 domnitorul întărește lui Nicoară logofătul cumpărarea unor părți din Ruginoasa și a unei case din Oniceni de la Dumitru Rugină.

V.Populația

Comuna Ruginoasa are o suprafata de 5.783 ha,  o populatie de 5.859 locuitori si cuprinde localitatile: Ruginoasa (centru de comuna), Dumbravita, Rediu (Ruginoasa) si Vascani.

VI.Rețeaua rutieră

Comuna Ruginoasa este plasată la 58 km de municipiul Iaşi pe DN 28 A.

VII.Principalele funcțiuni economice

Agricultura este o ramură importantă a economiei comunei Ruginoasa. An de an crește preocuparea în ceea ce privește asigurarea unor condiții europene pentru agricultură. Agricultura ce se desfașoară în comuna Ruginoasa este reprezentată în principal de cultura cerealelor, a plantelor tehnice, a legumelor și creșterea animalelor. Beneficiind de condiții optime de desfășurare a acestor activități, agricultura reprezintă, pentru majoritatea familiilor, sursa principală de existență. Conform tabelului 4.10, comuna Ruginoasa are un potențial mediu pentru cultura vegetală reprezentată de cultura cerealelor, leguminoaselor și legumelor, precum și pentru cultura pomilor fructiferi și de asemenea creșterea animalelor. Astfel, zona este una favorabilă pentru practicarea agriculturii ca activitate principală.

Tabelul 4.10

Potenţialul pentru cultura vegetală și creșterea animalelor în comuna Ruginoasa – PNDR

Nr.

Crt.

Referința

Potențial

Nr.

Crt.

Referința

Potențial

 

CULTURI VEGETALE

 

CULTURI VEGETALE

1

Grâu

Mediu

14

Fânețe

Mediu

2

Orz

Mediu

15

Vie vin

Mediu

3

Porumb

Mediu

16

Vie masă

Ridicat

4

Floarea soarelui

Mediu

17

Prun

Mediu

5

Soia

Mediu

18

Cireș/vișin

Mediu

6

Mazăre

Mediu

19

Măr

Mediu

7

Fasole

Mediu

20

Nuc

Ridicat

8

Sfeclă de zahăr

Mediu

21

Gutui

Scazut

9

Cartof

Mediu

22

Arbuști

Ridicat

10

Rapiță

Mediu

 

CREȘTEREA ANIMALELOR

11

Lucernă

Mediu

23

Taurine

Mediu

12

Trifoi

Mediu

24

Porcine

Mediu

13

Pășuni

Mediu

25

Ovine

Mediu

Sursa: www.apdrp.ro 

Suprafaţa comunei Ruginoasa este de 6.567 ha, din care 680 ha intravilan şi 5.887 ha extravilan. Conform rezultatelor Recensământului General Agricol realizat în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, principalele culturi practicate la nivelul comunei Ruginoasa sunt următoarele:

 • cereale pentru boabe (grâu, orz, ovăz, porumb) – 907,93 ha;
 • floarea soarelui – 546,87 ha;
 • rapiță – 41,25 ha;
 • alte plante pentru nutreț – 22,35 ha;
 • leguminoase – 299,41

Tabelul 4.11

Parcul de maşini şi utilaje agricole în proprietate

Nr.

crt.

Tip maşini/ utilaje/ echipamente

Număr maşini/ utilaje/

echipamente

1.

Tractor agricol

41

2.

Motocultor

3

3.

Plug pentru tractor

31

4.

Cultivator mecanic

5

5.

Combinator

4

6.

Grapă mecanică

20

7.

Semănătoare mecanică

18

8.

Maşină pentru împrăştiat îngrăşăminte

3

9.

Maşină      pentru       ierbicidat      şi      executat

tratamente

6

10.

Combină recoltat

10

11.

Motocositoare

5

12.

Alte maşini şi echipamente agricole

6

Sursa: http://insse.ro

Suprafața mare a fânețelor și pășunilor de pe teritoriul comunei oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Efectivele de animale deținute de populația comunei Ruginoasa au următoarea structură:

 • Bovine – 890 capete;
 • Ovine – 2355 capete;
 • Caprine – 232 capete;
 • Porcine – 1006 capete;
 • Păsări – 1344 capete;
 • Cabaline – 353 capete;
 • Iepuri de casă – 12 capete;
 • Albine – 7 familii.

Conform rezultatelor Recensământului General Agricol 2010, situația persoanelor care au lucrat în agricultură, în comuna Ruginoasa, este următoarea:

 • total persoane care au lucrat în agricultură: 2522 persoane, din care 1525 persoane de sex masculin și 997 persoane de sex feminin;
 • persoane care au lucrat în exploatații agricole fără personalitate juridică: 2514 persoane;
 • persoane care au lucrat în exploatații agricole cu personalitate juridică: 8

VIII.Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate

1. ASOCIERI
a. Comuna Ruginoasa este un membru activ al Asociației Comunelor din România.

2. ÎNFRĂȚIRI, COOPERĂRI

Comuna Ruginoasa este înfrățită cu localitatea Bubuieci.

Sari la conținut