Numele localității Ruginoasa apare de la jumătatea secolului al XIV-lea. Atestat abia la 1472, acest ținut este cel mai vechi din Moldova, sugerând, prin configurația sa, o expansiune de la nord spre sud și de la vest spre est. Într-adevăr el înainta în dreapta Siretului până în aproprierea orașului Roman (la Mircești), dar trecea și peste Siret, cuprinzând satele de la Călineștii de pe Molnița până la Ruginoasa de lângă Târgul Frumos.În 1864, satul Ruginoasa devine reședință a comunei rurale Ruginoasa, comună nou înființată prin legea 396 din 1864, făcând parte din plasa Siret, județul Suceava.Numele localitățiiSingurul cercetător care a încercat să analizeze și să discute asupra numelui localității Ruginoasa ,a fost Gheorghe Ghibănescu, care afirmă că Ruginoasa provine de la Rugină, lat. aerugo,-inis. Numele propriu Rugină apare încă în documentele moldovenești de la Ștefan cel Mare, denumind o familie de mari boieri moldoveni.Din studiile efectuate de către scriitorul Boris Crăciun despre Ruginoasa și satele ei componente , atunci când a scris cartea ,,Ruginoasa’’ putem spune ca in primii ani ai secolului al XVII-lea apare numele unei familii Rugină. Astfel, printr-un act din 21 decembrie 1603 domnitorul întărește lui Nicoară logofătul cumpărarea unor părți din Ruginoasa și a unei case din Oniceni de la Dumitru Rugină.În concluzie, numele Ruginoasei provine de la rugină la care s-a adăugat sufixul-oasă. De asemenea, legăm numele satului și de numele propriu Rugină.Dar tot legat de numele satului Ruginoasa putem spune ca s-ar trage de la sensul cuvântului rugină – pojghiță brună care acoperă uneori pietrele și care se produce prin oxidarea minereurilor de fier din ele. Până și astăzi în diferite locuri ale comunei, se poate vedea, în special după ploaie, un strat subțire, brun roșcat, care acoperă pământul mai ales în locurile pietroase. Într-un document referitor la hotarele Pașcanilor apare expresia ,,în capul unei rugini ‘’, adică o suprafață de pământ acoperită cu o pojghiță brună ,ruginie. Prin partea locului erau altădată mai multe rugini .Dincolo de satul Rediu există și astăzi un iaz numit Rugină.

Sari la conținut